Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

マクロ経済学-金融

Kinh tế vĩ mô – tài chính GDP Việt Nam tính theo phần trăm của Hàn Quốc Năm 2008, tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam ước khoảng 2...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

経済地理

Địa lý kinh tếCác bộ, ngành của Việt Nam hiện thường chia toàn bộ lãnh thổ Việt Nam thành 7 vùng địa-kinh tế, đó là: Tây...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

経済構造

Cơ cấu kinh tế Tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế thời kỳ 1990-2009, tính theo giá thực tế Kinh tế Việt ...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

指標

Các chỉ sốTính từ năm 1986 đến năm 2016, sau 30 năm, kinh tế Việt Nam đạt được những kết quả sau: Trong suốt 30 năm qua,...