Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

その他の数値(CIAによる)

Các số liệu khác (theo CIA) So sánh GDP-PPP bình quân giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á nă...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

2000-2016年の統計

Số liệu thống kê giai đoạn 2000-2010
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

非公式な経済部門

Khu vực kinh tế phi chính thức Khu vực kinh tế phi chính thức và lao động phi chính thức phổ biến ở Việt Nam Là một nước...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

対外経済関係-経済統合

Kinh tế đối ngoại – hội nhập kinh tếNăm 2008, Việt Nam xuất khẩu được khoảng 64.8 tỷ dollar Mỹ, trong đó khoảng 32,1% gi...