Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

現在の問題の経済構造

Cơ cấu kinh tếCơ cấu kinh tế Việt Nam không hợp lý thể hiện ở cơ cấu sở hữu, khi tài sản và đầu tư tập trung quá lớn vào...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

成長の質

Chất lượng tăng trưởngTại Hội thảo "Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2001 - 2010 và định hướng tới năm 2020" vừa ...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

インフラと投資環境

Cơ sở hạ tầng và môi trường đầu tư Việt Nam xếp hạng thấp trong bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Ki...
Kinh tế Việt Nam ベトナム経済

現在の問題

Các vấn đề hiện nay Lạm phát của Việt Nam so với một số nước năm 2010). Nền kinh tế Việt Nam bị coi là hoạt động kém hiệ...