người mới bắt đầu 1 超初心者ベトナム語

第4回。Cho tôi một ly cà phê sữa.カフェオレを1杯ください。

Cho tôi một ly cà phê sữa.カフェオレを1杯ください。 Cho tôi~をください。 Cho tôi một ly cà phê sữa.カフェオレを1杯ください。 Cho tôi ba cái.3個ください。 Ch...
người mới bắt đầu 1 超初心者ベトナム語

第3回。chị có màu khác không?違う色はありますか。

chị có màu khác không?違う色はありますか。 Có ~không?~はありますか。 chị có màu khác không?違う色はありますか。 chị có kiểu khác không?違う形はありますか。 c...
người mới bắt đầu 1 超初心者ベトナム語

第2回。これはいくらですかCái này bao nhiêu tiền

第2回。これはいくらですか これはいくらですか Cái này bao nhiêu tiền?価格はいくら? Cái này bao nhiêu gam?何グラム? Cái này bao nhiêu tuổi?何歳? Cái này は「...
người mới bắt đầu 1 超初心者ベトナム語

第一回あいさつchào anh.こんにちは

第一回あいさつchào anh.こんにちは Chào Ahn.こんにちは、兄 Chào chị.こんにちは、姉 Chào em.こんにちは、年下男女 Xe taxi.タクシー xe buýt.バス xe xích lô.シクロー xe ho...