Địa Lí ベトナム地理

Địa Lí ベトナム地理

37.中部高原での強力な開拓についての問題

1.khái quát chung Vùng Tây Nguyên bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Lâm Đồng; diện tích tự nhiên gần 54,...
Địa Lí ベトナム地理

36.南中部沿岸部の社会経済開発

Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ 1.khái quát chungVùng Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm thành p...
Địa Lí ベトナム地理

35.北中部の社会経済開発問題

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ1.Khái quát chung Vùng Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà...
Địa Lí ベトナム地理

34.Hồng川デルタの人口と食料生産の関係を分析する

34.Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lượng thực ở Đồng bằng sông Hồng Số dân,diện tí...