ナンバープレートを白から黄色に変更するための新しいルール

Những quy định mới về đổi biển số xe màu trắng sang màu vàng

Bắt đầu từ 1/8, những xe đăng ký mới sẽ được cấp biển nền vàng. Đối với các xe đổi biển từ nền màu trắng sang nền màu vàng thì kéo dài từ 1/8 – 31/12/2021.
Vì sao phải đổi sang biển số vàng?

Cục trưởng Cục CSGT- Bộ Công an vừa có công điện gửi Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để thực hiện một số giải pháp triển khai Thông tư số 58/2020, về quy trình cấp, thu hồi, đăng ký biển số phương tiện cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 1/8.

Theo đó, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải sẽ phải dùng biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen. Cục CSGT (C08) đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, TP chỉ đạo lực lượng CSGT tập huấn kỹ về quy trình cấp, đổi biển số nền màu vàng cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Đồng thời, quán triệt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, khó khăn cho người dân khi thực hiện đăng ký, cấp biển số xe.

Cùng với đó, C08 đề nghị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí đủ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe đáp ứng nhu cầu đăng ký, cấp biển số tại địa phương, đặc biệt là yêu cầu đổi biển số cho xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải.

Quá trình giải quyết, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe phối hợp với Công an cấp huyện, xã tiếp nhận đề nghị đổi biển và thực hiện quy trình cấp, đổi biển số theo từng loại xe (xe khách, xe con, xe tải, xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ…) nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện, hạn chế tối đa đi lại và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo C08, việc đổi biển số sang màu vàng tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý phương tiện vận tải. Điều này giúp cơ quan quản lý đánh giá được tác động của hạ tầng cũng như công tác điều hành tổ chức giao thông sao cho hợp lý nhất, tránh ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đặc biệt, việc này bảo đảm sự công bằng trong quá trình các loại hình vận tải thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải.

Bởi thực tế hiện nay, nhiều đơn vị thực hiện rất nghiêm quy định nhưng nhiều đơn vị thực hiện chưa nghiêm nên xảy ra tình trạng có sự không công bằng trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải.

Giữ nguyên đăng ký xe và số biển cũ

Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện (C08, Bộ Công an), nhấn mạnh chỉ những phương tiện được sử dụng vào mục đích kinh doanh vận tải mới thuộc diện phải đổi màu nền biển từ màu trắng sang màu vàng.

Số liệu mới nhất được Tổng cục Đường bộ thống kê đến ngày 15/7/2020 cho thấy số lượng xe kinh doanh vận tải thuộc diện đổi biển là 820.882 phương tiện.

Khi đổi biển, các cơ quan doanh nghiệp chỉ cần thông báo đến cơ quan công an đề nghị đổi biển với danh sách cụ thể, không phải mang xe ô tô đến cơ quan công an, không phải cà số máy, số khung. Xe đổi biển sẽ được giữ nguyên số cũ, chỉ đổi màu nền biển và không phải đổi đăng ký xe.

Cùng với đó, quy trình đổi biển sẽ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, không làm phát sinh những thủ tục phải thay đổi.

Đặc biệt, công an các địa phương sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức rà soát các phương tiện trong diện phải đổi biển và có thể tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện, cấp xã.

Trên cơ sở đó, cơ quan công an sẽ chủ động hẹn lịch các tổ chức, doanh nghiệp là chủ phương tiện đến để đổi biển sao cho thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, C08 cũng đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng và nâng cấp Cổng thông tin của Cục để tiếp nhận khai báo trực tuyến đối với xe cải tạo, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), hết niên hạn sử dụng, đăng ký xe… Việc này sẽ bắt đầu thực hiện từ 1/3/2021.

Một tuần nữa sẽ bắt đầu cấp biển số màu vàng

Theo thông tư 58/2020, bắt đầu từ 1/8, những xe đăng ký mới sẽ được cấp biển nền vàng. Đối với các xe đổi biển từ nền màu trắng sang nền màu vàng thì kéo dài từ 1/8 đến 31/12/2021, tức là có thời gian 17 tháng để cho các đơn vị sắp xếp thời gian cũng như thủ tục để đổi.

C08 cho hay nếu là xe đăng ký mới sẽ rất nhanh vì biển số đã có sẵn trong kho, bấm số là có thể lấy biển ngay, còn các trường hợp cấp đổi sẽ phải đợi một thời gian nhất định, khoảng 5/7 ngày để sản xuất biển số.

Do thời gian thực hiện kéo dài đến 17 tháng, quá trình thực hiện hoàn toàn khả thi, thuận lợi cho cơ quan công an, cơ quan đăng ký và các doanh nghiệp vận tải.

白いナンバープレートを黄色に変更するための新しいルール

8月1日から、新しい車両にゴールドプレートが発行されます。白い背景から黄色の背景に海を変える車両の場合、8月1日から2021年12月31日まで続きます。

なぜ金のナンバープレートに変更しなければならないのですか?

交通警察部長-公安省は、中央政府直下の市および省(県)の警察に通達58/2020号を実施するためのいくつかの解決策を実施しました。
道路自動車のナンバープレートの発行、取り消し、および登録について。8月1日から施行されます。

したがって、輸送事業活動の車は、黄色の背景、黒い文字と数字のナンバープレートを使用する必要があります。交通警察省(C08)は、地方および都市の警察の局長に、交通事業に従事する車両に黄色のナンバープレートを付与および交換ついて慎重にトレーニングするように交通警察に指示するよう要求しました。

同時に、職務に従事する幹部、署員を徹底的に把握し、車両登録を行い、国民への責任感を高め、車のナンバープレートを登録し、発行するときに人々にトラブルや困難を引き起こさないようにします。

それに加えて、C08は、地域での登録とナンバープレート登録、特にプレートの交換のニーズを満たすために、車両を登録するのに十分な設備を準備し、十分な職員を配置することを提案しています。

処理の過程で、地区警察と連携して車両の登録を担当する職員は、ナンバープレートの変更のリクエストを受け取り、各タイプの車両(乗用車、車)のナンバープレートを付与および交換します。 トラック、タクシー、契約車両、車両所有者にとって最も好ましい条件を作成し、移動を最小限に抑え、人々や企業のビジネス活動に影響を抑えます。

また、C08によると、ナンバープレートが黄色に変わり、車両の管理に同期が作成されます。これは、管理機関がインフラストラクチャの影響と交通組織の管理を最も合理的な方法で評価し、混雑と交通事故を回避するのに役立ちます。

特に、これは輸送事業の輸送活動のプロセスにおける公平性を保証します。

現在のところ、多くのユニットが規制に厳密に準拠していますが、多くの車両は厳密に実装されていないため、輸送ビジネスには不公平があります。

車両登録と古いナンバープレートをそのまま維持する

車両登録検査指導部長(C08、公安省)のPham Viet Congは、色を変更するために必要なのは輸送事業目的に使用される車両のみであることを強調しました。

道路総局が2020年7月15日に発表した最新のデータは、変化の影響を受ける輸送用業務車両の数が820,882台であることを示しています。

変更する場合、ビジネスエージェンシーは警察機関に特定のリストで変更を要求するように通知するだけでよく、警察署に車を持ち込んだり、エンジンやシャーシ番号をシフトしたりする必要はありません。乗り換え車は同じ番号が維持され、背景色が変更され、車両登録を変更する必要はありません。

それに加えて、変更プロセスは、手順を生み出すことなく人々にとって好ましい状態を作り出す方向にあります。

特に、地元の警察は、企業や組織と協力して、変更のために地域の車両を見直し、地区から記録を受け取ることができます。

その上で、警察は、変更がビジネスに最も便利になるように交換する手段を所有者である組織に積極的に計画します。

さらに、C08はまた、専門部隊に部門を設けて、改造された車両のオンラインで受け取り、塗装の色を変更するよう指示しています(塗装工、広告を含む)。有効期限、登録は2021年1月3日から機能し始めます。

黄色のナンバープレートを発行し始めます
情報58/2020によると、8月1日から、新規登録車両には黄色の背景が付与されます。
背景が白から黄色に変わる車両の場合、8月1日から2021年12月31日まで続きます。
つまり、変更する時間と手順を調整するのに17か月かかります。

C08によると、新しい登録済みの車両の場合は、ナンバープレートがすでに在庫されているため、非常に速くなり、ナンバーを押してすぐにプレートを入手します。交換は一定の時間(約5-7日)待つ必要があります。

実施期間は最長で17か月続くため、実施プロセスは完全に実行可能であり、警察、登録機関、および輸送企業にとって便利です。

コメント