Giáo dục ベトナムの教育

Giáo dục ベトナムの教育

南部の教育と北部の教育の違いについて感じたこと Vương Trí Nhàn

Mấy cảm nhận về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc Vương Trí Nhàn Hình thành trong những năm chiến...
Giáo dục ベトナムの教育

教育賞を受賞したHoàng Tụy教授が再び教育について語る

Nhận giải giáo dục, GS Hoàng Tụy lại nói về giáo dục Ông Lý Quang Diệu từng khuyên chúng ta: thắng trong giáo...
Giáo dục ベトナムの教育

評価

Đánh giáÔng Vương Trí Nhàn nhận xét về nền giáo dục Việt Nam "Mươi năm gần đây, tình hình có chút đổi khác, nhưng là chỉ...
Giáo dục ベトナムの教育

教育改革

Cải cách giáo dụcNền giáo dục Việt Nam kém chất lượng và không có hướng đi rõ ràng.Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thừa ...