Tin tức việt nam ベトナムニュース

Tin tức việt nam ベトナムニュース

今週末、サイゴンで気分転換するには何をしましょうか?

Sài Gòn cuối tuần chơi gì đổi gió? 👉🏻 Leo núi trong nhà (Bouldering & Top Roping) Muốn chơi lâu rồi nhưng nay mới có dịp...
Tin tức việt nam ベトナムニュース

2023年猫年です

Tin tức việt nam ベトナムニュース

ニュージーランドは正式にベトナムのレモンとグレープフルーツの扉を開いた

New Zealand chính thức "mở cửa" cho chanh và bưởi Việt Nam Thủ tướng New Zealand cho rằng sẽ có rất nhiều người New Zeal...
Tin tức việt nam ベトナムニュース

ラオスより低い平均所得をベトナムは何年で追い越した?

Thu nhập bình quân từng thấp hơn Lào, Việt Nam mất bao nhiêu năm để vượt qua? Thu nhập bình quân từng thấp hơn Lào, Việt...