Chính trị Việt Nam ベトナム政治

Chính trị Việt Nam ベトナム政治

ベトナムの政治システムに関する意見

Các ý kiến đánh giá về hệ thống chính trị Việt Nam Hai hệ thống Đảng và Nhà nước song hành nhưng Đảng là lãnh đạoNguyên ...
Chính trị Việt Nam ベトナム政治

参加している国際機関

Các tổ chức quốc tế có tham giaViệt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, ASEAN và APEC.Năm 2005, Vi...
Chính trị Việt Nam ベトナム政治

行政区域

Các khu vực hành chính Việt Nam được chia thành 58 tỉnh:An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bà Rịa – Vũng ...
Chính trị Việt Nam ベトナム政治

政党と選挙

Các đảng chính trị và các cuộc bầu cử Không có các đảng chính trị đối lập hợp pháp ở Việt Nam, dù một số nhóm đối lập có...