chigasaki super ofiice

khái quát công ty

công ty tên Chigasaki super office
đại biểu Azuma takeyoshi
địa chỉ Nhật Bản . Tỉnh Kanagawa Thàng phố Hiratsuka megumigaoka2-12-8
Việt Nam.419/35 Cach Mang Thang 8 Phuong 13 Quan.10 .TP HCM .TRAN THI THU NGA
số điện thoại Nhật Bản .080-6807-0443 +0081 Việt Nam+0084-0901182375
nội dung việc làm phiên dịch tiếng Nhật-việt
đănh ký bộ máy nhà nước Ủy ban giáo dục thành phố Hiratsuka . thành phố Hiratsuka .Tỉnh kanagawa

về trên