chigasaki super ofiice

phiên dịch tiếng Nhật-việt,xử lý PC Data

phiên dịch tiếng Nhật-việt,xử lý PC Data, phiên dịch tiếng Nhật 1 tiếng 3,500yên.
cỡ A4 1trang 3,500yên thêm phí giáo thông.
xử lý PC Data 2 tiếng 3,500yên .sau đó thêm 1 tiếng+1,500yên. thêm phí giáo thông.

Hoạt động phiên dịch Tiếng Nhật Tại Nhật Bản.

Bảng câu hỏi bệnh lạo. lẽ nhập trung học.phiên dịch ủng hộ sinh hoạt.gặp mặt và trao sinh viên và cha mẹ tại trường cấp 3.
huấn luyện phòng chống thiên tai. Hướng dẫn trung học cấp 3 không dùng tiếng nhật là tiếng mẹ đẻ.
Để trình bày giải thích trúng tuyển trường cấp 3.Vân vân

công việc mậu dịch,xuất khẩu,nhập khẩu.
giao dịch campochia-việt nam

mua bán sản xuất tại Nhật


máy game,máy vi tính, bìt tất vỡ nữ,đồ đường sắt,đồ câu cá.

Hoạt động ngoài ra

cờ tướng cờ tướng Nhật Bản.
đường sắtcũ ảnh đường sắt,Vân vân.

về trên